donderdag 23 november 2023 en dinsdag 13 februari 2024 van 19.00 – 21.00

Geminide school

Het Gemini College onderscheidt zich door extra individuele aandacht. Dat betekent dat als je dingen moeilijk vindt, of juist heel makkelijk, je daar extra hulp of uitdaging in krijgt. Zo kun jij je ontwikkelen op een manier die bij jou past. En dat werkt: 23% van onze leerlingen stroomt door naar een hoger niveau!

De leukste plek om het beste uit jezelf te halen!

Leer-wegen

Op het Gemini College Lekkerkerk werken we met een tweejarige heterogene brugklas. Leerlingen die op een hoger of lager onderwijsniveau gaan werken doen dit binnen de onderwijsafdeling waarin ze zijn gestart. Na de tweede klas maken leerlingen een keuze voor het onderwijsniveau van de bovenbouw. Bij de plaatsing van leerlingen in de eerste klas is het basisschooladvies leidend. In het onderstaande overzicht wordt aangegeven hoe de indeling tot stand komt. De gekleurde lesniveaus geven de start van het te geven onderwijsniveau aan.  

Onderwijs-afdeling

Instroom basisschooladvies 

Lesniveaus  

Vmbo-basis 

Basis en Basis-Kader  

Basis en Kader 

Vmbo-kader 

Kader 

Basis, Kader en TL 

Vmbo- TL en Havo 

Kader-TL, TL, TL-Havo en havo  

Kader, TL en Havo 

Het Gemini College biedt leerlingen 4 verschillende stromen in de leerwegen:

De basisberoepsgerichte leerweg

De basisberoepsgerichte leerweg werkt in kleine klassen. Zo zorgen we ervoor dat je altijd de extra hulp en ondersteuning krijgt bij vakken die je moeilijk vindt. Het onderwijs en de examens zijn in deze klassen digitaal. Je werkt daarom met een laptop.
lees verder In de onderbouw werk je aan een stevige basis, zodat je in de bovenbouw je profiel kunt kiezen: Dienstverlening & Producten, Economie & Ondernemen, Media, Vorming & ICT of Zorg & Welzijn. Daarnaast kun je meedoen met extra Cultuur-, Theater- of Sportklassen. We geven je op onze school de ruimte om lekker jezelf te zijn. En dat werkt: 23% van onze leerlingen stroomt tijdens de studie door naar een hoger niveau dan het oorspronkelijke schooladvies!

De kaderberoepsgerichte leerweg

De kaderberoepsgerichte leerweg werkt in kleine klassen. Zo zorgen we ervoor dat je altijd de extra hulp en ondersteuning krijgt bij vakken die je moeilijk vindt. Het onderwijs en de examens zijn in deze klassen digitaal. Je werkt daarom met een laptop.

[expand title=”lees verder” swaptitle=”sluiten”] In de onderbouw werk je aan een stevige basis, zodat je in de bovenbouw je profiel kunt kiezen: Dienstverlening & Producten, Economie & Ondernemen, Media, Vorming & ICT of Zorg & Welzijn. Daarnaast kun je meedoen met extra Cultuur-, Theater- of Sportklassen. We geven je op onze school de ruimte om lekker jezelf te zijn. En dat werkt: 23% van onze leerlingen stroomt tijdens de studie door naar een hoger niveau dan het oorspronkelijke schooladvies![/expand]

De mavo (theoretische leerweg)

De theoretische leerweg helpt je bij het bouwen aan een goede basis voor een vervolgopleiding. Vanaf de brugklas kun je Spaans volgen en je doet examen in 7 vakken. Zo kun je, als je dat wilt, gemakkelijk doorstromen naar de HAVO. Als voorbereiding op een digitaal examen in de toekomst, is ook het onderwijs op onze mavo digitaal.
lees verder In de onderbouw werk je aan een stevige basis, zodat je in de bovenbouw je profiel kunt kiezen: Zorg & Welzijn, Economie, Landbouw of Techniek. Welk profiel je kiest bepaalt welke vakken je gaat volgen. Met de keuzevakken kun je examen doen in lichamelijke opvoeding (LO2) of de kunst en theatervakken (KV2). Daarnaast kun je meedoen met extra Cultuur-, Theater- of Sportklassen. We geven je op onze school de ruimte om lekker jezelf te zijn. En dat werkt: 23% van onze leerlingen stroomt tijdens de studie door naar een hoger niveau dan het oorspronkelijke schooladvies!

Theatermavo

Bij de theatermavo kun je naast de theoretische vakken, ook examen doen in theatrale vaardigheden. Zang, dans, muziek en theater zitten dan dus in één vakkenpakket. Wat is het verschil tussen de Theatermavo en de Cultuur- en Theaterklas? Bij de Theatermavo volg je een theateropleiding waaruit je kunt doorstromen naar een muziek-, dans- of theater gerelateerde mbo-opleiding.
lees verder Bij de Cultuur- en Theaterklas volg je naast je gewone opleiding extra lessen muziek, dans, drama, tekenen, techniek en handvaardigheid. Hier kies je vrijwillig voor, vanuit interesse. De Cultuur- en Theaterklas zit dus niet in je opleiding en vraagt om een extra bijdrage van €100,- per leerjaar. Kun je de Theatermavo en de Cultuur- en Theaterklas tegelijk volgen? Ja, dat kan. De lessen zijn namelijk zo georganiseerd dat de Cultuur- en Theaterklassen samenvallen met de theateruren van de theateruren van de Theatermavo. Als je Cultuur- en Theaterklas volgt naast de Theatermavo vervalt de leerlingenbijdrage.

HAVO

De HAVO werkt met kleine klassen, zodat er altijd genoeg aandacht voor je is. Zo zorgen we ervoor dat je een goede basis legt voor de bovenbouw. Elke week hebben we een middag vakoverstijgend les. Hier werken we praktisch en verdiepend in projector, zodat je even niet met je neus in de boeken zit.

lees verderIn 3HAVO ligt de focus op het voorbereiden op de bovenbouw en het kiezen van een profiel. In dit jaar leer je werken aan je zelfstandigheid en het nemen van verantwoordelijkheid. Bij ons op school volg je alleen de eerste 3 jaar van de HAVO, waarna je de bovenbouw afmaakt op een andere school. Dit doen we, omdat uit onderzoek is gebleken dat de overstap naar de bovenbouw beter verloopt, als je de onderbouw expliciet afsluit. Om de overstap naar een andere school soepel te laten verlopen, hebben we een uitwisselingsprogramma met scholen in de omgeving, zoals het Gemini College in Ridderkerk. Op de HAVO kun je ook meedoen aan extra Cultuur-, Theater-, of Sportklassen. We geven je op onze school de ruimte om lekker jezelf te zijn. En dat werkt: 23% van onze leerlingen stroomt tijdens de studie door naar een hoger niveau dan het oorspronkelijke schooladvies!

Gezonde school

Onze school heeft vijf themacertificaten behorend bij het vignet Gezonde School behaald! Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers.
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.
lees verder Onze school heeft de volgende themacertificaten:
 • Roken, alcohol- en drugspreventie
 • Relaties en seksualiteit
 • Voeding
 • Welbevinden
 • Bewegen en sport
Dit betekent dat we voor al deze themacertificaten de volgende pijlers helemaal op orde hebben:
 1. Educatie: in de lessen is er structurele aandacht voor gezondheid. Bijvoorbeeld door kennis over te dragen over het belang van bewegen, de invloed van alcohol op de hersenen, of goede voeding.
 2. Signaleren: gezondheidsproblemen worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld door het afnemen van fitheidstesten of door gebruik te maken van cijfers uit E-MOVO onderzoek of de test “Gezond leven? Check het even!” van de GGD.
 3. Schoolomgeving: gezond gedrag stimuleren door aanpassingen in de fysieke en sociale omgeving. Denk hierbij aan de Zilveren Kantineschaal die we sinds december 2018 hebben, een beweegvriendelijk en rookvrij schoolplein en aan het betrekken van ouders bij Gezonde School.
 4. Beleid: alle maatregelen voor de gezondheid van leerlingen zijn vastgelegd in het schoolbeleid (zie verder op deze pagina).
Het vignet Gezonde School is een initiatief van twintig landelijke gezondheidsorganisaties. Wilt u meer weten over het vignet Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

WerkenBij

Alle vacatures van het Gemini College Lekkerkerk zijn terug te vinden via de knop hiernaast

Gezonde School

Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers.

Sinds 2016 mag het Gemini College zich Gezonde School noemen.

Het vignet Gezonde School is voor het voortgezet onderwijs onderverdeeld in vijf themacertificaten.

Onze school heeft inmiddels alle certificaten behorend bij het vignet Gezonde School behaald! Deze prestatie hebben slechts 5 scholen in heel Nederland geleverd.

 

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft de volgende themacertificaten:

 • Roken, alcohol- en drugspreventie
 • Relaties en seksualiteit
 • Voeding
 • Welbevinden
 • Bewegen en sport

Dit betekent dat we voor al deze themacertificaten de volgende pijlers helemaal op orde hebben:

 1. Educatie: in de lessen is er structurele aandacht voor gezondheid. Bijvoorbeeld door kennis over te dragen over het belang van bewegen, de invloed van alcohol op de hersenen, of goede voeding.
 2. Signaleren: gezondheidsproblemen worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld door het afnemen van fitheidstesten of door gebruik te maken van cijfers uit E-MOVO onderzoek of de test “Gezond leven? Check het even!” van de GGD.
 3. Schoolomgeving: gezond gedrag stimuleren door aanpassingen in de fysieke en sociale omgeving. Denk hierbij aan de Zilveren Kantineschaal die we sinds het schooljaar 2018-2019 hebben, een beweegvriendelijk en rookvrij schoolplein en aan het betrekken van ouders bij Gezonde School.
 4. Beleid: alle maatregelen voor de gezondheid van leerlingen zijn vastgelegd in het schoolbeleid.

Het vignet Gezonde School is een initiatief van twintig landelijke gezondheidsorganisaties.

Wilt u meer weten over het vignet Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Journaal schooljaar 2021-2022
Zie PDF

Journaal schooljaar 2022-2023

Zie PDF

Presentatie GGD kennismakingsavond ouders van leerlingen uit brugklassen.
Gemini Lekkerkerk Ouderavond Je puber online Sociale media

Artikel magazine Gezonde School over het Gemini College
https://gezondeschool.wp-magazines.com/magazine/relaties-seksualiteit-3/interview-gemini/

Inspiratiemagazine Gezonde Relaties & Seksualiteit:
https://gezondeschool-inspiratie.nl/magazines

Artikel “Een goede voorbereiding is het halve werk”.
Zie PDF

Wethouder Neven bevestigt plaquette Gezonde School
Zie PDF

SideMenu