Deel-raad

Aan onze school is een Deelraad verbonden. Gevraagd en ongevraagd wordt advies gegeven over diverse onderwerpen met betrekking tot het beleid van de school.

Ook wordt de Deelraad benaderd door de schoolleiding om in te stemmen met voorgestelde beleidszaken en om hierin mee te denken.

 De Deelraad…. Wat is dat?

De Deelraad wordt rechtstreeks gekozen uit kandidaten die zich aanmelden vanuit het personeel en vanuit ouders van leerlingen.

lees verder

Daarnaast treedt op namens de medezeggenschapsraad (MR) van OZHW, waar het Gemini College Lekkerkerk onderdeel van uit maakt.

De Deelraad bestaat in principe uit vier ouders en vier personeelsleden. De leden van de Deelraad vergaderen, meestal gezamenlijk met de directeur, en vaak ook in aanwezigheid van een lid van het MT. Deze vergaderingen vinden meerdere malen per jaar plaats.

Alle vergaderingen van de Deelraad zijn openbaar. De agenda van de eerstvolgende vergadering wordt minimaal een week van tevoren kenbaar gemaakt. De actiepunten worden na elke vergadering zo snel mogelijk gepubliceerd.

Samenstelling Deelraad

Op dit moment bestaat de Deelraad van het Gemini College Lekkerkerk uit de volgende leden:

Personeelsleden:

  • Mw. L. Timmer
  • Mw. M. v.d. Linden
  • Mw. J. Ros
  • Mw. J. Vellekoop (secretaris)

Ouders:

  • Dhr. Beekhof
  • Dhr. R. Lagerwerf (voorzitter)
  • Mw. F. van der Rhee
  • Mw. S. Leeuwis

U kunt ook rechtstreeks mailen met de oudervereniging:

U kunt rechtstreeks mailen met de deelraad via deelraadlekkerkerk@geminicollege.nl

Ouder-vereniging

De oudervereniging helpt actief mee met het ondersteunen van het Open Huis, kennismakingsavonden, schoolfeesten, examen gala, diploma-uitreikingen en verder waar nodig. De oudervereniging bestaat uit betrokken ouders die het leuk vinden om bij activiteiten te ondersteunen.

Er wordt zo’n 5x per jaar vergaderd op een doordeweekse avond. Neem voor vragen of aanmelden contact op met Henny Huizer : Henny.Huizer@OZHW.nl

U kunt ook rechtstreeks mailen met de oudervereniging: U kunt rechtstreeks mailen met de oudervereniging via oudervereniginglekkerkerk@geminicollege.nl.

SideMenu